Obsah

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 1/2020

Stavební úpravy objektu čp. 42 ( obecní úřad) v obci Hořenice

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace      zveřejněno 22.1 2020

Hodnotící komise                                                zveřejněno 3.2.2020

Záznam o podání nabídek                                     zveřejněno 24.2.2020

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení                zveřejněno 26.2.2020

Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12082412  zveřejněno 30.3.2020