Navigace

Obsah

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 1/2020

Stavební úpravy objektu čp. 42 ( obecní úřad) v obci Hořenice

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace      zveřejněno 22.1 2020

Hodnotící komise                                                zveřejněno 3.2.2020

Záznam o podání nabídek                                     zveřejněno 24.2.2020

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení                zveřejněno 26.2.2020

Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12082412  zveřejněno 30.3.2020

 

Realizace veřejného osvětlení obce Hořenice

Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15577323?backlink=rfw2n  zveřejněno 22.2.2021

OBEC HOŘENICE - Hořenice, chodník podél silnice I/37

Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16908387?backlink=3ebhv zveřejněno 14.6.2021

Dodávka herních prvků na Dětské hřiště

 Smlouva -  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17189103?backlink=fn9ny zveřejněno 14.7.2021

Ozelenění návsi v Hořenicích

Smlouva -  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20088671?backlink=a41u7 zveřejněno 24.4.2022