Obsah

Znak obce

Popis znaku

znak

„V červeném štítě polovina stříbrného lva se zlatou zbrojí a jazykem držícího zlatý převázaný obilný snop nad stříbrnou cimbuřovou patou s modrým zúženým vlnitým břevnem nad modrým květem lnu se stříbrným semeníkem.“

Obilné snopy či obilné klasy - obraz historického vesnického pečetního  znamení

Květ lnu  - připomíná tak hořenickou tradici textilní výroby,tkalcovství a zpracování lnu

Cimbuřové paty štítu - odkazuje na hořenickou tvrz

Vlnité břevno - zobrazeného v počtu jednoho či dvou symbolizuje především polohu obce na pravém břehu řeky Labe, avšak současně tento symbol vody připomíná rovněž hořenický mlýn či místní památku, sochu sv.Jana Nepomuckého.

Polovina lva - jakožto derivát městského znaku Jaroměře,k jejímuž městskému panství tvrz náležela po několik následujících staletí

Zastupitelstvo obce schválilo lidmi vybraný návrh znaku a vlajky na svém zasedání dne 19.1.2011 a následně byla starostou obce zaslána k rukám předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky žádost o udělení práva používat obecní symboly.