Obsah

Znak obce

Varianty

Hlasování o budoucím znaku

Jelikož se jednalo o historickou událost, lidé v obci mohli  dát hlas variantě, která se jim nejvíce líbí. Bylo vydáno 44 hlasovacích obálek, dle čp domů, ve kterých byly dva platné hlasovací hlasy. Zpět bylo vráceno 27 obálek. Nejvíce hlasů získala varianta č.12

varianty