Menu
Obec Hořenice
ObecHořenice

GDPR -Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů

  • Správce osobních údajů: Obec Hořenice
  • sídlo správce: Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
  • IČ: 00578720
  • telefon: 491815326,
  • e-mail: obec@horenice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Alena Postupová, e-mail: alenapostupova@seznam.cz, tel.: 724 025 560

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány, může na rozsah a způsob zpracování podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup
ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo
vnést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje
zpracovány na základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat.

V Hořenicích dne 25.5.2018
Stanislav Volf, starosta obce

Informace - pověřenec (401.11 kB)

MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

Mikroregion Hustířanka

Hustířanka

Obec Hořenice

  • ​​ 155 obyvatel
  • ​​ První zmínka 1500
  • ​​ Řeka Labe
  • ​​ Renesanční tvrz
  • ​​ Archeologická naleziště
nahoru